Последни статии

„Вземете Моя ярем върху себе си и ще намерите покой за душите си“

Матей 11:29 В повечето Български преводи на Новия Завет в този стих думата ярем (хомот) е преведена като Иго, което днес е придобило значението на

Виж повече