Последни статии

Ненужните парчета

След като бяха нахранени над 5 000 души (Йоан 6:1-15), Исус заръча на своите ученици да съберат „останалите парчета, за да не се изгуби нищо“.

Виж повече