„Вземете Моя ярем върху себе си и ще намерите покой за душите си“

Матей 11:29

В повечето Български преводи на Новия Завет в този стих думата ярем (хомот) е преведена като Иго, което днес е придобило значението на робство. Обаче точното значение в гръцкия език на тази дума е ярем, т.е. впряг за две животни. В този смисъл значението на стиха касае предложението на Христос да се впрегнем заедно с Него.

Не знам как ви изглежда това на вас, но картината да виждам себе си впрегнат с Всемогъщия и заедно да теглим  товара на моя живота, ми дава голяма утеха и надежда. В крайна сметка кой всъщност ще понесе основната тежеста на впряга – по силния или по слабия?

Другото значение на същата дума в гръцкия език е везна. Ярема и везната си приличат по това, че имат две страни, които са свързани заедно. Везната работи по много елементарен начин, когато има тежест от едната страна, тя се наклонява надолу. За да остане везната в покой, трябва да се сложи същата тежест от другата страна.

Нека ви попитам нещо: имали неща в живота ви, които ежедневно ви натежават и ви натискат надолу?Предизвикателствата на живота се опитват да ни притискат постоянно надолу, но като сме впрегнати с Христос и имаме Него от другата страна на нашата везна, Той ще ни подкрепя и ще ни даде истинския баланс и покой вътре в нас.

Така и завършва стиха – взели ярема на Христос “ще намерите покой за душите си.”

Моля се Господ да ни открива и да виждаме ежедневно, че не сме сами, а Той е точно до нас, донасяйки покой в живота ни.

Пожелавам ви Неговата ръка да закриля вас и дома ви! Нека Той, и само Той, ви води към успех! А вие Го прославяйте във всичко за Неговата подкрепа.

Публикувай коментар

Резервирайте билети