Ненужните парчета

След като бяха нахранени над 5 000 души (Йоан 6:1-15), Исус заръча на своите ученици да съберат „останалите парчета, за да не се изгуби нищо“.

Този стих може да се види в друга светлина, как Нашия Спасител заповядва да се събират и съхраняват всички счупени парченца от нашия живот. Това може би са наши мечти, здраве, взаимоотношения или надежди, които по една или друга причина са били разбити на парченца и са изоставени като непотребни.

Нашия Господ не иска нищо да бъде загубено, дори най-малкото, най-незначително според нас парченце. Той с най-голямо старание и любов събира всички малки фрагменти, за да ги използва да подреди една нова картина като пъзел, която сега ние може да не виждаме, но Той вижда и подрежда от Неговата перспектива.

Искам да те насърча – НИЩО НЕ Е ЗАГУБЕНО.

Небесният ни Баща знае всичко, през което сме преминали или преминаваме в момента и Неговите мисли и грижа са винаги към нас за добро.
Надеждата e жива.
Последната страница още не е написана.

Пожелавам ти каквото и да предстои пред теб Неговата сила да те пази и Неговата ръка да те води навсякъде.
Силният е с теб и нека те подкрепя във всяко начинание през тази седмица.
Той прощава ВСИЧКИТЕ ти беззакония и изцелява ВСИЧКИТЕ ти болести.

ШАЛОМ!!!

Публикувай коментар

Резервирайте билети