Нашите ценности

Здраво духовно семейство

Църквата на Христос не може да бъде друго освен здраво семейство, основано на любов, откритост, близост и взимна грижа.

Живот подобен на Христос

Истинският смисъл на живота ни е да заприличаме на Исус Христос в своите убеждения, ценности, характер и начин на живот.

Непретенциозно водачество

Водачите, подобни на Христос, са непретенциозни и смирени. Водят с вдъхновение, личен пример и уважение.

Всички служим

Всеки вярващ има призив от Бога за значими дела. Но докато търсим призванието си, не стоим бездейни, а служим и помагаме според възможностите си.

Всеки е важен 

Разликите в раса или пол, възраст или социлно положение губят за нас значение, понеже осъзнаваме, че всички хора сме създадени от любящите ръце на Бога по Негов образ.