Молитва


Регистрация 17.02.2019 10:00 17.02.2019 10:30 Europe/Sofia Молитва

„Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“ 1 Солунци 5:17,18

„Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“

1 Солунци 5:17,18