Молитвено събиране


Регистрация 25.05.2020 17:30 25.05.2020 19:30 Europe/Sofia Молитвено събиране

„Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“ 1 Солунци 5:17,18

„Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“

1 Солунци 5:17,18