Смирение – покорство – идентичност – въздържание – сила