Христос възкръсна, но дали?… Христос възкръсна, но какво от това?