Рамон Брузичеси е един от пастирите на църква „Гровнър“ в Англия