Пастир

За него:
предприемач, защитник на онеправданите

Грант: