„Вземете Моя ярем върху себе си и ще намерите покой за душите си“

Матей 11:29 В повечето Български преводи на Новия Завет в този стих думата ярем (хомот) е преведена като Иго, което днес е придобило значението на робство. Обаче точното значение в гръцкия език на тази дума е ярем, т.е. впряг за две животни. В този смисъл значението на стиха касае предложението

Виж повече

Ненужните парчета

След като бяха нахранени над 5 000 души (Йоан 6:1-15), Исус заръча на своите ученици да съберат „останалите парчета, за да не се изгуби нищо“. Този стих може да се види в друга светлина, как Нашия Спасител заповядва да се събират и съхраняват всички счупени парченца от нашия живот. Това

Виж повече