„Вземете Моя ярем върху себе си и ще намерите покой за душите си“

Матей 11:29 В повечето Български преводи на Новия Завет в този стих думата ярем (хомот) е преведена като Иго, което днес е придобило значението на робство. Обаче точното значение в гръцкия език на тази дума е ярем, т.е. впряг за две животни. В този смисъл значението на стиха касае предложението

Виж повече

Ненужните парчета

След като бяха нахранени над 5 000 души (Йоан 6:1-15), Исус заръча на своите ученици да съберат „останалите парчета, за да не се изгуби нищо“. Този стих може да се види в друга светлина, как Нашия Спасител заповядва да се събират и съхраняват всички счупени парченца от нашия живот. Това

Виж повече

„Родителски контрол“ Дилян Константинов

„Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него, дори когато остарее.“ (Притчи 22:6) Философските дебати дали, как, колко и в какво трябва да се контролира достъпа на децата от XXI век до интернет ще оставя на по-запознатите по тези въпроси. За тези, които

Виж повече