„Вземете Моя ярем върху себе си и ще намерите покой за душите си“

Матей 11:29 В повечето Български преводи на Новия Завет в този стих думата ярем (хомот) е преведена като Иго, което днес е придобило значението на робство. Обаче точното значение в гръцкия език на тази дума е ярем, т.е. впряг за две животни. В този смисъл значението на стиха касае предложението

Виж повече

„Родителски контрол“ Дилян Константинов

„Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него, дори когато остарее.“ (Притчи 22:6) Философските дебати дали, как, колко и в какво трябва да се контролира достъпа на децата от XXI век до интернет ще оставя на по-запознатите по тези въпроси. За тези, които

Виж повече

За Светия Дух

Божият Дух има ли нещо общо с хората, които не познават Христос? Религиозни или не често хората смятат, че Бог се занимава само с тези, които Го търсят. И истината е, че нашето осъзнато търсене на знание или близост с Бога отваря особено пространство за неговото действие, за действието на

Виж повече