Ненужните парчета

След като бяха нахранени над 5 000 души (Йоан 6:1-15), Исус заръча на своите ученици да съберат „останалите парчета, за да не се изгуби нищо“. Тази заповед може да се види в друга светлина, как Нашия Спасител заповядва да се събират и съхраняват всички счупени парченца от нашия живот. Това

Виж повече