Църква „Кръстопът“ съществува,

за да помогне на всеки човек да познае Христос,

да расте в Христос и

да служи на Христос.