Всяка сряда има молитвено събиране

в залата на църквата от 18:30 ч.

В неделя от 10:30 ч започва

службата в църква „Кръстопът“.