Архив на проповедите може да намерите тук.

 

Песни от хвалението на Кръстопът може да намерите тук.

  • Търсете първо Божието царство

    Матей 6:25-34 Пасажът ни насърчава да търсим Божието царство, където и да сме. Това да бъде движещата ни сила: да търсим Божието царство и Неговата