МЛАДЕЖКО СЛУЖЕНИЕ

Младежкото служение е служение от младежи за младежи.

Възрастовата група, която обхваща е младежи от 16 години до 30 години.

Младежките събирания се провеждат всяка събота от 18:00 ч в залата на църква „Кръстопът“.