За Светия Дух

Божият Дух има ли нещо общо с хората, които не познават Христос? Религиозни или не често хората смятат, че Бог се занимава само с тези, които Го търсят. И истината е, че нашето осъзнато търсене на знание или близост с Бога отваря особено пространство за неговото действие, за действието на

Виж повече