Спасение

Човек може ли да загуби своето вечно спасение? Още от зараждането на християнството въпросът какво се случва с тези от повярвалите в Христос, които правят компромис с вярата и морала си, гложди обикновени хора и богослови. За една част от християнството вярващият до последно не може да е сигурен в

Виж повече