Спасение

Човек може ли да загуби своето вечно спасение? Още от зараждането на християнството въпросът какво се случва с тези от повярвалите в Христос, които правят компромис с вярата и морала си, гложди обикновени хора и богослови. За една част от християнството вярващият до последно не може да е сигурен в

Виж повече

За Светия Дух

Божият Дух има ли нещо общо с хората, които не познават Христос? Религиозни или не често хората смятат, че Бог се занимава само с тези, които Го търсят. И истината е, че нашето осъзнато търсене на знание или близост с Бога отваря особено пространство за неговото действие, за действието на

Виж повече